Träningsprogram

Att handla med binära optioner är en riskfylld form av handel, precis som valutahandel (FX) eller aktiemarknaden. Det faktum att affärerna tar 30 minuter eller mindre innebär inte att tidigare erfarenhet eller kunskap inte behövs.

Avkastning på binära optioner kan uppnås genom att korrekt förutse rörelser i tillgångsvärden. Handlare kan visserligen försöka att gissa på förändringar av tillgångsvärden och det går till och med att göra vinst på det – men det är en dålig strategi i det långa loppet och fortlöpande framgång är inte möjligt genom att gissa.

OptionBit är engagerade i våra handlares framgång och av den anledningen har vi lagt mycket möda på att utveckla det bästa träningsprogrammet. OptionBits träningsprogram genomförs över live-chatt eller via telefon, beroende på vad handlaren tycker känns bekvämast. Träningssessionen är 1-på-1, och alltså bara mellan handlaren och den marknadsanalytiker som valts ut för kontot.  

Träningssessionen är utvecklad till att inkludera 5 lektioner och behandlar följande ämnen:

  • Allmän introduktion till finansmarknaderna
  • Tekniska analyser
  • Fundamentala analyser
  • Indikatorer
  • Handelsstrategier

Träningen fortlöper emellertid så länge handlaren känner behovet av att fortsätta.

Hemuppgifter, i form av att skapa handelsvolym, gers under programmet helt enkelt beroende på att handlaren inte kan fortsätta till nästa ämne innan denne bemästrar det föregående.