Spännvidd

Spännviddsoptioner är en annan typ av exotiska optioner där vinsten registreras när handlaren korrekt lyckats förutse huruvida det betonade värdet på tillgången vid den förutbestämda upphörandetiden befinner sig inom eller utanför en given spännvidd.

När handlaren går med i en spännviddsoption får denne tre olika värden – marknadsvärdet för vilket tillgången handlas vid ögonblicket, ett övre samt ett nedre värde. En “inom spännvidden”-option blir en vinnande option om upphörandevärdet befinner sig någonstans mellan det övre och det nedre värdet. En “utom spännvidden”-option blir vinnande om värdet på tillgången vid upphörandetiden befinner sig någonstans utanför den givna spännvidden.

Spännviddsoptioner handlas oftast när större kommande händelser förväntas, eller när marknaden av någon anledning visar på skarpa rörelser.